Nieuwsflits: wederom goedkeuring Belastingdienst werkwijze ZZPR.nl (09-02-2017)
ZZPR.nl en de Wet DBA
ZZPR.nl heeft wederom goedkeuring van de Belastingdienst. Op 30 januari 2017 hebben wij het goedkeuringsverslag ontvangen van de overeenkomsten zoals we die bij ZZPR.nl gebruiken. Ik leg u hieronder graag uit wat dit betekent.

Historie
Sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Vanaf dat moment zijn wij gaan werken met een modelovereenkomst van de Belastingdienst. En op onze aangepaste overeenkomsten vond u de regel: Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-09-2 opgestelde modelovereenkomst. Voor degenen die dit soort overeenkomsten vaker zelf moeten opstellen of beoordelen: de gele passages waren ongewijzigd en de lege velden waren door ons in goed overleg met juristen verder aangevuld.

Werkwijze
Het is niet alleen de overeenkomst die gewijzigd is, maar ook een aantal zaken in ons werkproces zijn verfijnd. Hierbij moet je vooral denken aan de manier waarop wij de planning volgen en vastleggen, zodat we ook zeker kunnen zeggen dat de ‘feitelijke omstandigheden’ niet afwijken van hetgeen we in een overeenkomst hebben afgesproken.

Discussie
In 2016 hebben wij de nodige gesprekken gevoerd en bijeenkomsten bijgewoond om onrust hierover het hoofd te bieden. Zowel ZZP’ers als bedrijven als adviseurs zaten met veel vragen en opmerkingen. Niet voor niets is inmiddels de handhaving opgeschort. Ik citeer de Belastingdienst: "Bang voor boetes of naheffingen? Niet nodig. De Belastingdienst schort zijn repressieve handhaving van de Wet DBA op tot in ieder geval 1 januari 2018, tenzij u als kwaadwillend wordt gezien. Dat betekent dat u tot in ieder geval 1 januari 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen krijgt opgelegd, indien u een opdrachtnemer heeft ingehuurd en de Belastingdienst achteraf constateert dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes van ons krijgen." Daarnaast is er door de Belastingdienst op 31 januari 2017 een brief opgesteld die verstuurd is naar alle ZZP’ers die in het verleden een VAR hebben gehad.

Goedkeuring Belastingdienst op 30 januari 2017
Met alle discussie en onduidelijkheid in het afgelopen jaar, hebben wij besloten om onze specifieke overeenkomst zoals vernoemd onder het kopje ‘historie’ alsnog voor te leggen aan de Belastingdienst. Maar ook wij kwamen op de grote stapel en moesten wachten. In 2017 kregen wij echter contact met de inspecteur van de Belastingdienst. De slogan van de Belastingdienst: ‘we kunnen het niet leuker maken, maar wel makkelijker’ was hier zeer zeker van toepassing. Ze was zeer deskundig op haar vakgebied over de Wet DBA, kwam haar afspraken na en luisterde ook goed naar onze argumentatie waarom we voor bepaalde zaken gekozen hadden.

Conclusie
Uiteindelijk kwam dan de langverwachte goedkeuring. En ik wil niet onopgemerkt laten dat het een WEDEROM goedkeuring was. Door de jaren heen is onze werkwijze meerdere malen besproken met de Belastingdienst en de laatste keer vóór de Wet DBA was op 30 maart 2015. En nu dus weer een goedkeuring. Wij trekken hieruit de conclusie dat wij met onze jarenlange ervaring de juiste keuzes maken om de juiste zaken te regelen voor onze ZZP’ers en aannemers.

Nieuwe overeenkomst
De oplettende ZZP’er of aannemer die vanaf week 6 nieuwe opdrachten is aangegaan, heeft al kunnen zien dat er een nieuwe versie van de overeenkomst is. Zoek de verschillen! Nee, in grote lijnen zijn de overeenkomsten hetzelfde gebleven, maar de spreekwoordelijke ‘puntjes op de i’ zijn er bijgekomen. In deze overeenkomst vind je in elk geval de volgende regel terug: Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 30 januari 2017 onder nummer 912-2016-78457-1-0 beoordeelde overeenkomst.
We hebben een goedgekeurde overeenkomst!

Aannemers Jansen en Vis B.V. Zeer te spreken over ZZPR.nl. "Die samenwerking is gewoon hartstikke goed. Een heldere wederzijdse communicatie staat voor duidelijke afspraken.

Erwin Defilet, Jansen & Vis
Aannemings- en bouwbedrijf Zwaluwe BV Ze komen met de juiste mensen voor het werk dat moet worden gedaan. En dat is natuurlijk waar het om draait.

René van 't Geloof, Aannemings- en bouwbedrijf Zwaluwe BV
Barli b.v. Via ZZPR.nl hebben we nu mensen aan de slag die hun vak verstaan. Flexibel en zelfstandig.

Addy van Boekel, Barli B.V.
NBU De samen werking met ZZPR is ons goed bevallen aangezien er een goede navolging van afspraken was.

Johan van de Beemd, Nederlandse Bouw Unie B.V.
John Poot Met ZZPR.nl zijn duidelijke afspraken te maken en, zeker zo belangrijk, wat wordt beloofd wordt ook nagekomen.

Cees Snelders, Bouwgroep Moonen B.V.
Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Tilburg Op basis van wensen en behoeften leveren ze de juiste vakmensen, die gaan en staan voor de kwaliteit die Van de Ven als norm stelt.

Stef Polman, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling Tilburg B.V.
CWS Nederland B.V. Afspraak is afspraak, snel reageren en eveneens snel schakelen.

Wim Jansen, CWS Nederland B.V.
Feenstra "ZZPR.nl schakelt snel op de momenten dat het nodig is. In piektijden, maar ook als er een zzp’r wegvalt."

Jos Schippers, Feenstra
Bouwbedrijf Jan van de Vliert B.V. De samenwerking met ZZPR.nl loopt prima. Korte lijnen maakt dat je meteen kunt inspelen op de behoefte.

Jan van de Vliert, Bouwbedrijf Jan van de Vliert B.V.
Cornelissen Aannemingsbedrijf b.v. ZZPR.nl, een partner waarmee wij een relatie hebben op het gebied van samen werken aan kwaliteit.

Charles Westheim, Cornelissen Aannemingsbedrijf B.V.
Bouwbedrijf van Asperdt Wij waarderen een partner als ZZPR daarom zeer; zij hebben ons al vaak uitstekend geholpen met goede arbeidskrachten.

Ed Kooijmans, Bouwbedrijf van Asperdt
Giesbers-Rotterdam B.V. ZZPR.nl levert enerzijds zoals gezegd vakmensen en valt anderzijds als organisatie in de smaak.

Ingrid Philipsen, Giesbers Rotterdam